Maaltijd en Vesper in de 40 dagen-tijd * Zuiderkerk

Begintijd 10 april 2019 18:00

Eindtijd 10 april 2019 19:00

Dit jaar willen wij u graag uitnodigen om met elkaar op een verdiepende manier oecumenisch naar Pasen toe te leven. Tijdens de 40 dagen tijd zal er iedere week, op woensdagavond om 18.00 uur een mogelijkheid zijn om samen een maaltijd te gebruiken in de Zuiderkerk. De maaltijd heeft een sober karakter zoals dat past in de vastentijd. Aansluitend zal er dan een korte vesperviering worden gehouden. ------------------------------ Bij de Vesper willen we gebruik maken van een hongerdoek afkomstig van De Indiase artieste Lucy DīSouza. Zij liet zich voor deze hongerdoek inspireren door drie oudtestamentische en drie nieuwtestamentische vrouwenverhalen. ================================ Opgeven: bellen na 16.00 uur op maandag en dinsdag voorafgaande aan iedere sobere maaltijd, bij Marga Mertens tel. 0228-520766 U bent allen van harte welkom.. Namens de Raad van Kerken

Oud-Katholieke parochie v.d. H.H. Gummarus & Pancratius
Postadres: Kastanjelaan 18, 1602 SK,  Enkhuizen

Adres kerkgebouw: Breedstraat 84, 1601 KE,  Enkhuizen