Houdingen en gebaren in de vieringen

Houding en gebaren in de menselijke communicatie

Veel van de menselijke communicatie is non-verbaal. Denk maar aan begroeten (handdruk, kussen, afnemen van hoed, etc.). Het is daarom niet zo verwonderlijk dat ook in de kerk naast het gesproken (of gezongen) woord, ook bepaalde lichaamshouding en gebarentaal een belangrijke rol spelen om gevoelens en gedachten tot uitdrukking te brengen. 

Een overzicht van deze gebruiken vindt u hierna:

Oud-Katholieke parochie v.d. H.H. Gummarus & Pancratius
Postadres: Kastanjelaan 18, 1602 SK,  Enkhuizen

Adres kerkgebouw: Breedstraat 84, 1601 KE,  Enkhuizen