Raad van kerken Enkhuizen - info

Raad van Kerken Enkhuizen

De Oud-Katholieken hebben vanaf het begin een aandeel gehad in het werk voor de oecumene in Enkhuizen. De Oud-Katholieke pastoor Heijligers heeft in 1964 samen met de heer Pater van de hervormde gemeente de Oecumenische Raad opgericht. Deze raad werd in 1968 de basis van de huidige Raad van Kerken Enkhuizen.

De Raad van Kerken Enkhuizen heeft sinds 2010 een eigen website: kerkplein Enkhuizen.


Aan de Raad zijn de volgende kerken verbonden:

(klik op naam voor de betreffende website)

Lidkerken:

Doopsgezinde gemeente

Evangelisch Lutherse gemeente (PKN)

Protestantse Gemeente Enkhuizen (PKN)

Leger des Heils

Oud-Katholieke parochie 

Rooms-Katholieke parochie


Gastlidkerken:

Kerkgenootschap 7-de Dag Adventisten

Apostolisch Genootschap

Gemeente van Apostolische Christenen


Oud-Katholieke parochie v.d. H.H. Gummarus & Pancratius
Postadres: Kastanjelaan 18, 1602 SK,  Enkhuizen

Adres kerkgebouw: Breedstraat 84, 1601 KE,  Enkhuizen