Kerkproeverij

"Back to Church"

KERKPROEVERIJ? !

"We hopen vaak dat iemand 'Nee' zegt" Terugblik: Inspiratiedag met Michael Harvey

Wat is het geheim van het succes van de Engelse variant van Kerkproeverij? De initiatiefnemer van 'Back to Church Sunday' kwam naar Nederland om te inspireren. Hoe kun je je als ge­meente of parochie concreet voorbereiden op de Kerkproeverij-zondag, 10 september 2017. Daar gaan we als oud-katholieke parochie van HH Gummarus en Pancratius van Enkhuizen ook aan mee doen. De voorbereidingen zijn al  in volle gang. Wát is nou precies Kerkproeverij?

“Ik krijg echt zin om met onze kerk aan de slag te gaan met Kerkproeverij”, zegt een enthousiaste dominee na afloop van de geslaagde Kerkproeverij Inspiratiedag op vrijdag 21 april in Nijkerk. De Engelsman Michael Harvey is speciaal overgevlo­gen naar Nederland voor deze bijeenkomst. Hij is de medeop­richter van het Engelse Back to Church Sunday, de Engelse vari­ant van Kerkproeverij. Harvey heeft al geruime jaren internatio­nale ervaring als motiverend spreker over Back to Church Sun­day. Harvey vindt het daarom zeer bijzonder om te zien hoe het missionaire initiatief voor het eerst (onder de naam Kerkproeve­rij) in Nederland nu al zo breed gedragen wordt, wat volgens hem een unicum is.

Identiteit

Hoe maak je je jouw kerk uitnodigend? Op inspirerende én hu­morvolle wijze deelt Harvey zijn ervaringen met de ruim 120 be­langstellenden op deze Inspiratiedag. Met zijn Britse Manches­ter-accent zei hij droog: “Eigenlijk zijn we vaak heel opgelucht als mensen ‘nee’ zeggen op onze uitnodiging, toch? Want wat als ze werkelijk ‘ja’ zeggen, wat moeten we dan wel niet?” Har­vey vindt dat we ons veel te druk te maken om onze eigen zorg en angst voor afwijzing, dan dat we ons richten op de uitgeno­digde, en de weg die God met hen gaat. Terecht pleit Harvey er daarom voor dat kerkelijk leiders zich net zo goed moeten be­kommeren om de uitnodigers als om de uitgenodigden, vanwege deze angst voor afwijzing bij uitnodigers.

Na al de jaren dat Harvey betrokken is geweest bij dit missio­naire initiatief, is hij nu van mening dat Back to Church niet per se over gastvrijheid gaat, of over uitnodigend kerk-zijn, of over discipel schap - wat hij aanvankelijk dacht. Harvey is ervan overtuigd dat het om herstel gaat, omdat het ten diepste gaat over onze identiteit.  

Succesvol

Dat we het uitnodigen zijn vergeten of verleerd, zegt ook veel over de cultuur die over het algemeen in Westerse kerken heerst. Zijn we wel echt gastvrij en uitnodigend naar nieuwe gasten? Harvey stelt: “Het is heel simpel: voorafgaand aan het verwelko­men is er een uitnodiging nodig. En ergens wacht er iemand om uitgenodigd te worden.”
Hierbij onderstreept Harvey dat in deze resultaatgerichte tijd succes vaak wordt afgemeten aan harde cijfers, maar dat het in dit geval al “succesvol” is als je de uitnodiging doet. Niet om de hoeveelheid ‘ja’s’. Het doen van de uitnodiging zélf is een han­deling van geloofsvertrouwen (act of faithfulness). Het antwoord op de uitnodiging is aan God. Degene die je uitnodigt wordt ook door God geleid volgens Harvey. God nodigt uit, niet wij.

Doel

Wie worden er uitgenodigd? Al die parochianen die al een aantal jaren en soms heel veel jaren níet meer in hun eigen kerkgebouw naar een kerkdienst zijn geweest. Dat betekent dat er heel veel uitnodigingen de deur uit zullen gaan om aan parochianen over­handigd te worden. Ook uitgenodigd kunnen worden zij die geen lid zijn van onze parochie maar die wij juist wél zouden willen uitnodigen: - het gaat dan om niet-oud-katholieken. Dit kunnen dus zijn: onze buren, vrienden, collegae op ’t werk, leden van de vereniging waarvan u lid bent of noemt u maar op. Ook voor hen is de uitdagende uitnodiging opgesteld: u bent van harte welkom in de kerkdienst in ons kerkgebouw op zondag 10 september.

Wat doet u op zondag 10 september? …… Voor die zondag ont­vangt u een uitnodiging voor de kerkdienst én hebt u zelf ook mensen uitgenodigd. Wát een uitdaging. Bent u ook zo nieuws­gierig? De viering begint om 10.00 uur en aansluitend is er kof­fie en gelegenheid voor ontmoeting.

Welkom op de Kerkproeverij! www.kerkproeverij.nl voor heel veel informatie.

 

Oud-Katholieke parochie v.d. H.H. Gummarus & Pancratius
Postadres: Kastanjelaan 18, 1602 SK,  Enkhuizen

Adres kerkgebouw: Breedstraat 84, 1601 KE,  Enkhuizen