Parochiebestuur

 • Voorzitter: Pastoor J. Albers, (deservitor)
  John Raedeckerhof 76, 1628 ZC - Hoorn 
  0229 501 611 * joopalbers@quicknet.nl
 • Penningmeester: Mw. I. de Wit-Kooiman,
  Oude Gracht 24, 1601 RG - Enkhuizen 
  0228 315 573 * w.de.wit@quicknet.nl
 • Secretariaat: J. Zalm,
  Kastanjelaan 18, 1602 SK - Enkhuizen
  0228 314 600 * jaapzalm46@gmail.com
 • Lid 1: D. Karreman,
  Westerstraat 24, 1601 AK - Enkhuizen
  0228 313 762 * dirkjankarreman@ziggo.nl
 • Lid 2: Vacature

Financiën:

NL12 INGB 0001 7261 13 

t.n.v. Kerkbestuur Oud-Katholieke Parochie Enkhuizen
- of -

NL69 ABNA 0459 6686 41 

t.n.v. Penningmeester Oud-Katholieke Parochie

Klankbord van de preekstoel parochiekerk Enkhuizen

Oud-Katholieke parochie v.d. H.H. Gummarus & Pancratius
Postadres: Kastanjelaan 18, 1602 SK,  Enkhuizen

Adres kerkgebouw: Breedstraat 84, 1601 KE,  Enkhuizen