De patroonheiligen St. Gummarus en St. Pancratius

De patroonheiligen van de Enkhuizer Oud-Katholieke parochie zijn:
St. Gummarus en St. Pancratius


Hoe komt de Enkhuizer parochie aan deze patroonheiligen?

Tot aan de Reformatie (1572) telde Enkhuizen twee parochies, die van St. Gommarus in het voormalige Gommerkerkspel, bevolkt door boeren en landbouwers, en die van St. Pancratius, bestemd voor de vissers, de andere component van de Enkhuizer bevolking.
Reeds in 1572 verklaarde Enkhuizen zich voor de Prins. Consequentie was dat de beide parochiekerken werden toegewezen aan de aanhangers van ’de nieuwe leer'. Nu nog leest men op een balk in het gewelf van de St Gummarus- of Westerkerk: ”Int jaer vijftienhondert tseventigh twee is door Jehovae crachtige hant 't Pausdom verstooten uit dese stee, de ware relygie daerin geplant”.
Doordat Enkhuizen zich als een van de eerste Hollandse steden achter de Prins van Oranje schaarde verkregen de calvinistische 'hardliners' een vrij grote invloed.

Onze parochie ziet zichzelf als de "katholieke" voortzetting van de twee toenmalige parochies waarvan de kerken nog steeds een dominante plaats in het stadsbeeld innemen, t.w.: de Westerkerk (St. Gommarus-kerk - gebouwd plm. 1470)  en de Zuiderkerk (St. Pancratius-kerk - gebouwd vanaf plm. 1423) met de markante St. Pancrastoren (Zuidertoren).


Vanwege de patroonheilige St. Gummarus is er reeds lange tijd een bijzondere band met het Belgische Lier, waar St.Gummarus zijn oorsprong heeft en daarom deze als patroonheilige vereert.
Daar wordt dan ook vele eeuwen achtereen door een aktieve "
Broederschap" de gedachtenis aan St. Gummarus levend gehouden, door o.a. jaarlijks op de zondag na 10 oktober (11 oktober is de naamdag van St. Gummarus) een grote processie te organiseren voor deze stads-patroonheilige. Aan deze processie nemen vele organisaties en gezelschappen uit Lier deel.
Vanwege deze bijzondere band met Lier hebben pastoors en parochianen uit Enkhuizen deze processie ook enkele keren bijgewoond.

Zie ook info over de Enkhuizer St. Gummarus

Oud-Katholieke parochie v.d. H.H. Gummarus & Pancratius
Postadres: Kastanjelaan 18, 1602 SK,  Enkhuizen

Adres kerkgebouw: Breedstraat 84, 1601 KE,  Enkhuizen