Interieur Oud-Kathol. parochie(kerk) Enkhuizen

Hoe en wat van de Enkhuizer parochiekerk

De Enkhuizer parochiekerk op de Breedstraat 84, staat op een plaats waar reeds vanaf 1633 Katholieke erediensten werden gehouden, dus bijna 400 jaar!

Klik hier voor een uitgebreider verslag
van de geschiedenis van de parochie.

In 1633 werd op de Breedstraat een voormalig pakhuis als (schuil)kerk in gebruik genomen. Na ruim twee eeuwen werd daar vanwege bouwvaligheid voor het laatst "gekerkt" in 1869. Na sloop werd op dezelfde plaats in 1870 een nieuw kerkgebouw met pastorie gebouwd in zgn. "waterstaatstijl".
Helaas was de bouwkwaliteit van dit kerkgebouw zo slecht, dat kerk en pastorie reeds in 1905 moesten worden gesloopt. Zo moest de gemeente in een periode van ruim 35 jaar (één generatie) de kosten opbrengen voor de bouw van twee kerkgebouwen!

In 1908 werd op 29 november het nieuwe kerkgebouw gewijd (het huidige en derde op deze plaats), waar wij tot op de huidige dag nog gebruik van maken.

Van 1640 tot 1781 was er ook een parochie aan het Venedie. Deze gemeente werd in 1781 samengevoegd met die op de Breedstraat, waarbij diverse religieuze gebuiksvoorwerpen naar de Breedstraat werden overgebracht.


Hierna volgen enkel pagina's met afbeeldingen en informatie m.b.t. de religieuze voorwerpen in ons kerkgebouw.

Oud-Katholieke parochie v.d. H.H. Gummarus & Pancratius
Postadres: Kastanjelaan 18, 1602 SK,  Enkhuizen

Adres kerkgebouw: Breedstraat 84, 1601 KE,  Enkhuizen