Bijzonder wijwatervat

De totstandkoming en gebruik van het wijwatervat

Al jaren stond op het verlanglijstje van de parochie een wijwatervat. Deze is bedoeld voor de gelovigen die het heiligdom binnengaan. In het 'vaatje' zit hetzelfde gezegende water waarmee mensen in de kerk worden gedoopt.
De gelovigen die de kerk binnenkomen kunnen met de hand het water aanraken. Vervolgens maken zij hiermee een kruisteken als uiting van persoonlijke betrokkenheid en eerbied.

Door jezelf bij de ingang van de kerk te bevochtigen met dit water maak je aan jezelf duidelijk dat je door jouw doop een drempel bent overgegaan en in Christus toegang hebt gekregen tot de heilige gemeenschap.
We mogen niet vergeten dat de ingang van de kerk bij uitstek de plaats is waar het sacrament van de doop plaatsvindt. Op deze wijze wordt de gang gesymboliseerd die de gelovigen maken van de doop naar de tafel van de Heer, van de afdaling in het doopwater tot en met de opgang naar de maaltijd van de Heer.

Het verlanglijstje was gemaakt voor de viering van het honderdjarig bestaan van het kerkgebouw in november 2008. Een weldoener van de parochie heeft dit feest niet afgewacht en - in overleg met de pastoor - de parochie blij verrast met de gave van een nieuw wijwatervat.

Het wijwatervat is gemaakt door de kunstenares Ynskje Penning. Zij heeft zich tijdens een bezoek aan het kerkgebouw laten inspireren door symbolen en tekenen uit de Oud-Katholieke kerk op de Breedstraat en deze verwerkt in haar kunstwerk.

In de vespers van de vierde zondag na Epifanie, op 27 januari 2007, is het wijwatervat plechtig in gebruik genomen. In de vespers waren naast de gebruikelijke trouwe groep bezoekers ook de kunstenares aanwezig en diverse andere gasten.

Oud-Katholieke parochie v.d. H.H. Gummarus & Pancratius
Postadres: Kastanjelaan 18, 1602 SK,  Enkhuizen

Adres kerkgebouw: Breedstraat 84, 1601 KE,  Enkhuizen